Hem / Behandlingar / Allmän tandvård / Apné & snarkskena »

Apné & snarkskena

Vi utför snark- och apnébettskenor om du är i behov av detta. Skenorna vi jobbar främst med heter SomnoMed.

Snarkning innebär inte bara socialt lidande utan kan även påverka din hälsa negativt. Symptom på sömnapné kan vara koncentrationssvårigheter, dagtrötthet, depression och sämre infektionsmotstånd. Individ med sömnapné löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och även infarkt/stroke. Snarkar du och kanske misstänker att du har sömnapné – prata med oss. Vi eller din husläkare kan remittera dig till specialist för att göra en sömnutredning. Därefter kan vi hjälpa dig att framställa en snark/apnébettskena.

Vi tar emot remisser för snark- och apnébettskenor

Vi förhandsprövar dessa skenor mot Region Skåne, du som patient betalar endast 500kr för din skena och ev. 200kr/besök om du inte har frikort.

Boka tid Online

Team Lindström Rempe

Om du vill boka en tid online för Apné eller snarkbettskena så går det endast att göra via Team Lindström Rempe på E-Tand.