Hem / Behandlingar / Tandvårdsrädsla »

Tandvårdsrädsla

Väldigt många upplever obehag, rädsla, ångest och i svårare fall fobi för att gå till tandläkaren och tandhygienisten.

Varför man är tandvårdsrädd kan bero på flera faktorer, tex ålder, kön, besöksvanor inom tandvård, tidigare smärtsamma upplevelser, tandläkarens tolkning av situationen, oral hälsa och psykosociala faktorer. Ofta har tandvårdsrädslan kommit efter en eller flera traumatiska tandvårdsupplevelser i barndomen. Många berättar om smärtsamma och obehagliga besök, att de inte känt sig lyssnade på.

Vi vet att tandvårdsrädda individer oftare undviker tandvården vilket kan resultera i större behandlingsbehov för dessa. Behandlingar som hade kunnat undvikas om individen kommit till oss tidigare.

Berätta för oss om din tandvårdsrädsla!

Vi är här för att hjälpa dig och för att du ska känna dig trygg. Vi tar oss tid för samtal och tar det försiktigt för att möta dina behov och önskemål. Om du vill erbjuder vi KBT-behandling av en auktoriserad steg 1 terapeut och lugnande läkemedel. Vi planerar tillsammans med dig hur vi skall lägga upp besöken så att du känner dig delaktig i behandlingen.