Hem / Behandlingar / Specialisttandvård »

Specialist­tandvård

Vi utför all typ av tandvård, men vid komplicerade fall eller vid utredning, diagnostik och/eller konsultation inför en viss typ av behandling remitterar vi vidare till en specialist som har spetskompetens inom sitt område.

Misstänker vi något med din allmänna hälsa kan vi remittera till din vårdcentral eller till berörd specialistenhet, tex. Öron Näsa Hals.

Specialist­kompetenser inom tandvård vi kan behöva remittera till:

  • Odontologisk radiologi
  • Endodonti
  • Ortodonti
  • Käkkirurgi
  • Parodontologi
  • Bettfysiologi
  • Protetik
  • Pedodonti
  • Orofacial medicin