Hem / Behandlingar / Allmän tandvård »

Allmän tandvård

Vi är rädd om dina tänder. Idag använder man material och tekniker som gör att man är snäll mot tanden. Vi borrar mindre, helt enkelt.

Vi har mycket lång erfarenhet av skonsamma tekniker och vi vet vad som håller.

Undersökning och röntgen

Vi utför undersökningar på både barn och vuxna. Vill du lista ditt barn hos oss ber vi dig fylla i formuläret på kontaktsidan »

Undersökningen ligger till grund för vår fortsatta behandling. Du får först fylla i en hälsodeklaration och vi går igenom om det finns sjukdomar eller läkemedel som kan påverka din behandling. Vi gör därefter en noggrann undersökning av tänder, bett och slemhinnor och lyssnar på dina behov och önskemål. Tänderna röntgas för att upptäcka små kariesangrepp, kontrollera bennivå med mera. Röntgen görs digitalt vilket innebär lägre stråldos. Ibland kompletterar vi med kliniska bilder med en vanlig kamera.

Tillsammans gör vi sedan en bedömning vad som behöver göras. Stor vikt läggs vid förebyggande tandvård. Du som patient blir delaktig i din tandvård. Vid behov får du träffa vår tandhygienist.

Lagningar

Lagningar görs under lokalbedövning (om du vill ha det) då en tand är skadad eller behöver byggas upp i förebyggande syfte. En skada kan vara tex karies eller fraktur. Vi bygger upp lagningar i förebyggande syfte tex vid omfattande frätskador. Lagningen byggs upp i naturtroget kompositmaterial som härdas med hjälp av en härljuslampa. Vi bygger även upp estetiska lagningar och kompositfasader.

Läs mer under Estetisk tandvård »

Vid större skador lagar man tanden med keramiska kronor och fasader, oftast i materialen zirkoniumdioxid eller lithiumdisilikat.

Rotfyllningar och tanduttagningar

Ibland blir skadorna så stora att man får ont och tanden måste rotfyllas eller tas bort. Vi löser detta under lokalbedövning. Vid en rotbehandling tas pulpan, nerven, bort och ersätts med ett gummimaterial. Vi använder de senaste maskinella rensningsteknikerna. Om man måste ta bort tanden gör man detta så skonsamt som möjligt. Svårare fall remitteras till specialist.

Boka tid hos Tandhygienist

Sanda Jevdjenic, vår tandhygienist, jobbar tillsammans med båda våra landläkarteam.

Ibland räcker det med att bara träffa sin lokala tandhygienist. Sanda utför, precis som tandläkarna, undersökningar av tänder och tandkött på både barn och vuxna. Hon tar röntgen då det behövs och informerar och instruerar dig hur du skall sköta din munhälsa om du är i behov av detta.

Tandhygienist hos LE Dental. Allt inom tandvård

Tandgnissling, tandpressning och oharmonisk bettsituation kan leda till nedslitet bett, ömma tuggmuskler och käkleder. Då kan en bettskena hjälpa dig. dessa är hårda eller mjuka och används oftast nattetid.

Snarkning innebär inte bara socialt lidande utan kan även påverka din hälsa negativt. Symptom på sömnapné kan vara svårigheter med koncentration, dagtrötthet, depression och sämre infektionsmotstånd.